top of page

Obrazy Miasta

2001-2003

Ulubionymi motywami malars-
twa Marcina
Kędzierskiego są sceny i widoki z potocznej, dobrze rozpoznawalnej, specyficznej warszawskiej rzeczywistości...

Obrazy Miasta

2001 -2003

Miejsce

Zamieszkania

Pod martwą, betonową powłoką szarych blokowisk, rozległych parkingów, placów zabaw...

Fin De Siècle

2015

Dokumentacja fotograficzna do obrazów prezentowanych na tej wystawie powstała na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Historiofilia

2017

To jest nasza przewaga. Potrafimy jeszcze rozmawiać
z prawdziwymi zmarłymi, a nie tylko adorować reklamo-we gadżety...

bottom of page